Zakup wyposażenia prowadzący do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności Kandel Media Dariusz Koper


Numer umowy: RPLU.01.01.00-06-420/10-00
Beneficjent: Kandel Media Dariusz Koper
Wartość projektu: 520 302,79 PLN
Dofinansowanie UE: 231 109,46 PLN
Oś, działanie: I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy: 24-06-2016


Opis

Realizacja projektu polega na zakupie środków trwałych: 3 telebimów, 3 przyczep pod telebim, komputera, monitora oraz oprogramowania do zarządzania telebimami. Inwestycja przyczyniła się do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania. Zakupu trzech telebimów (podczas gdy realizując inwestycję ze środków własnych firma ograniczyłaby zakres inwestycji do jednego telebimu) pozwolił firmie na zajęcie mocnej pozycji na rynku reklamy w powiecie tomaszowskim.